Alepe, s.r.o.

Platební a obchodní podmínky

Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.institutkrasy.cz

S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.institutkrasy.cz je Alepe s.r.o. se sídlem v Plzni – Vnitřní město, Bedřicha Smetany 165/6, 301 00 IČ: 26351641 vedená u Městského soudu v Plzni C 219717. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 

II. Platební a obchodní podmínky

V našem salónu můžete služby hradit několika způsoby:

 • V hotovosti
 • Bankovním převodem
 • ePlatba přes eKonto – určeno pro majitele účtu eKonto (Raiffeisenbank‎ Bank a.s.)
 • Platební kartou
 • Možnost platby zaměstnaneckými benefity (Benefit Plus, Gallery Beta, Sodexo)

III. Řešení reklamací

Reklamaci lze podat písemně, nebo emailem na martina.bartunkova@institutkrasy.cz a na našich recepcích. V případě zaslání reklamace poštou prosím zasílejte reklamace na adresu: Alepe, s.r.o., Bezručova 143/16, 301 00 Plzeň

Písemné vyjádření k dané reklamaci obdrží klient do 30 dnů od doručení.

 

IV. Dárkové poukazy

Dárkové poukazy lze zakoupit u nás na e-shopu www.minstitutkrasy.cz, nebo na recepci několika způsoby:

 • V hotovosti
 • Bankovním převodem
 • Platební kartou

Platnost voucherů je 6-12 měsíců od data vydání.

V. Dárkové kredity

Dárkové kredity lze zakoupit u nás na e-shopu www.institutkrasy.cz, nebo na recepci v období vánočních svátků a lze je hradit několika způsoby:

 • V hotovosti
 • Platební kartou

Platnost dárkových kreditů je 12 měsíců od data vydání a nelze je využít na služby plastické chirurgie.

VI. Povinná informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporů

V případě spotřebitelského sporu s výjimkou sporů ze smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb, jejichž předmětem je poskytování zdravotní péče včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, se spotřebitel může obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě: Česká obchodní inspekce.

Kontaktní údaje

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Web: https://adr.coi.cz/cs

VII. Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů

Těší nás, že využíváte našich služeb. Respektujeme vaše právo na ochranu osobních údajů, proto shromažďujeme pouze informace sloužící ke konkrétním účelům. Služby poskytuje společnost Alepe s.r.o. se sídlem v Plzni – Vnitřní město, Bedřicha Smetany 165/6, 301 00 IČ: 26351641 vedená u Městského soudu v Plzni C 219717.

Správcem vašich osobních údajů je společnost Alepe s.r.o. se sídlem v Plzni – Vnitřní město, Bedřicha Smetany 165/6, 301 00 IČ: 26351641 vedená u Městského soudu v Plzni C 219717 (dále jen „Správce“) a to ve smyslu obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

 • Právo na výmaz – vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
 • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování nebo
 • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné naší společností přestalo být souladu s obecně závaznými předpisy.
 • Právo vzít zpět udělený souhlas zasláním tohoto sdělení na martina.bartunkova@institutkrasy.cz
 • Právo na přístup k údajům, které o vás uchováváme – informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme a požadovat jejich kopii
 • Právo na aktualizaci poskytnutých údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti. Osobní údaje poté přestane naše společnost zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali
 • Právo na přenositelnost údajů – máte právo od nás získat všechny vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo se obrátit na soud v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů.
 • Kontaktní formulář, e-brožura, poradna

V případě zanechání kontaktu v kontaktním formuláři, či podstoupením služby, zpracováváme tyto údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Zdravotní údaje

Výše uvedené osobní údaje je nezbytné zpracovat k zajištění komunikace mezi vámi a Správcem, aby došlo k vyřízení vašeho požadavku. V případě, že uvedete vaše zdravotní údaje, jedná se o zpracování zvláštní kategorie osobních údajů. Zpracování této kategorie osobních údajů je dobrovolné, nicméně nezbytné za účelem doporučení nejvhodnější služby. Protože vyjadřujete zájem o služby správce, je jeho oprávněným nárokem vás pravidelně informovat o aktuální nabídce služeb formou newsletteru a SMS na uvedené e-mailové adrese a telefonním čísle. K tomuto zpracování udělujete výslovný SOUHLAS potvrzením podepsaným na recepci: „Souhlas se zpracováním osobních údajů“.

Správce, na základě jeho oprávněného zájmu, zpracovává e-mailovou adresu a telefonní číslo po dobu 10 let od udělení vašeho souhlasu. Pokud si nepřejete dostávat aktuální informace o službách správce formou newsletteru či SMS, je toto možné odhlásit písemným sdělením na emailovou adresu martina.bartunkova@institutkrasy.cz nebo odhlášením v zaslaném obchodním sdělení.

Ostatní osobní údaje zpracováváme po dobu vzájemné komunikace o službách správce, nejdéle však 5 let. V případě realizace služby správce, osobní údaje zpracováváme minimálně po dobu 10 let, abychom naplnili požadavky platné legislativy České republiky.

Kdo údaje zpracovává

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, spolupracují poskytovatelé zdravotních služeb, poskytovatelé softwaru/IT, správci systému a marketingové agentury, systémy a sociální sítě.

Zásady ochrany soukromí

Dbáme na to, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými předpisy a nemohlo dojít ke zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.