Kineziologický rozbor (60 minut)

500 

Před zahájením cílené terapie je zapotřebí Váš pohybový aparát komplexně vyšetřit. I drobné odchylky nebo dysfunkce zdánlivě nesouvisející se mohou podílet/zapříčiňovat Vaše obtíže.

Skladem

Kategorie:

Balíček obsahuje: 1x Kineziologický rozbor v délce 60 minut

Před zahájením cílené terapie je zapotřebí Váš pohybový aparát komplexně vyšetřit. I drobné odchylky nebo dysfunkce zdánlivě nesouvisející s aktuálním stavem se mohou často podílet nebo přímo zapříčiňovat Vaše obtíže.

Vyšetření zahajujeme odebráním anamnézy, tzn. cíleným rozhovorem, při kterém klademe důraz nejen na charakter aktuálních obtíží, ale bereme v potaz veškeré faktory, jež se na jejich vzniku, rozvoji či udržování mohly podílet.

Otázky se týkají nejvíce

 • Nynějších problémů pohybového aparátu
 • Předešlých problémů pohybového aparátu – úrazy, zlomeniny, operace
 • Předešlých onemocnění – vrozené, v dětství či v dospělosti
 • Pracovní zátěže – v jaké poloze člověk pracuje, kolik hodin zhruba tráví v práci, jaké má možnosti úpravy pracovního prostředí atp., stresové prostředí
 • Sportovní zátěže – jaké sporty a aktivity provozoval jako dítě i nyní
 • Stresové zátěže – jak moc je váš oragnismus vystaven stresu ať již v pracovním či domácím prostředí, některé problémy pohybového aparátu mohou být totiž psychosomatické

Poté následuje samotné vyšetření svalového a kloubního aparátu pohledem, pohmatem a různými testy.

Jaké různé testy se využívají?

 • Testy kloubní pohyblivosti
 • Testy svalové síly
 • Testy na stabilitu a koordinaci
 • Testy zaměřené na konkrétní problém či diagnózu

Na základě těchto informací přistupujeme k systematickému vyšetření pohybového aparátu. Toto vyšetření probíhá nejčastěji ve spodním prádle, počítejte prosím s touto alternativou a oblékněte se prosím tak, abyste se cítili pohodlně. Dále často s pomocí speciálních testů stanovíme fyzioterapeutickou diagnózu a následně i plán terapie. Následně můžeme zahájit cílenou terapii a tak efektivně řešit Vaše potíže.

V rámci fyzioterapie se dále provádí

 • Sportovní masáž

Sportovní masáž vychází z masáže klasické, má ovšem svá specifika, kterými se od klasické masáže liší. Sportovní masáž dokáže sportovce fyzicky i psychicky připravit na sportovní výkon nebo naopak po zátěži zklidnit organismus a zrychlit regeneraci měkkých tkání. V rámci návštěvy Vám doporučujeme poradit se s terapeutem, jaké je Vaše očekávání.

 • Taping

Kinesio-taping či tejpování je dílem japonského chiropraktika Dr. Kenza Kasa, jehož úsilí o urychlení léčby zranění a optimalizaci průběhu akutních a chronických onemocnění bylo korunováno vývojem zcela nového revolučního materiálu na bázi pružné bavlny. Ten co nejvěrněji kopíruje vlastnosti lidské pokožky. Kinesio-tejpy vyrobené z tohoto materiálu dovolují svalům aktivně pracovat bez omezení pohybu končetin a ponechávají nerušený krevní oběh. Zároveň máte jistotu, že jsou vaše svaly chráněny před dalšími problémy.

 • Měkké techniky a mobilizace

Mobilizace a měkké techniky patří mezi prostředky manuální medicíny. Měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů jsou nejdůležitější a nejvíce používané techniky pro léčení bolestivých myofasciálních spoušťových bodů, což jsou přesně lokalizovaná, citlivá místa ve stažených kosterních svalech. Tato metoda se používá všude tam, kde potřebujeme znovu obnovit protažlivost měkkých tkání nebo jejich posunlivost vůči sobě.

Měkké techniky se cíleně zaměřují na ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů. Slouží také jak k uvolnění svalových spasmů a k odstranění tzv. reflexních, obvykle bolestivých změn ve svalech a okolních strukturách, tak i k celkovému uvolnění. Nelze je zaměňovat s masážními technikami, jak se někteří mylně domnívají. Měkké techniky ovlivňují tyhle struktury hlazením, protažením, řasením nebo tlakem.

Mobilizace je součástí manuální terapie, při které postupně odstraňujeme kloubní blokády a tím obnovujeme pohyblivost v daném kloubu, popřípadě segmentu páteře. Blokáda může vzniknout na podkladě úrazu, přetížení, vadného držení těla, při větší statické zátěži. V okolí zablokovaného kloubu či segmentu se mění i měkké tkáně, bývá zhoršený krevní i lymfatický oběh.

Součástí mobilizačních jsou i automobilizační cviky, které fyzioterapeut postupně pacienta naučí a ten si je pak může provádět sám doma.

Měkké techniky a mobilizace provádíme pouze ve spojení s klasickou, rekondiční masáží!

 • Léčebná tělesná výchova - uvolnění

Cílem je vytvoření svalové rovnováhy (posílením svalů oslabených a protažením svalů zkrácených), odbourání nesprávných pohybových návyků a nácvik správného držení těla. Sestavení individuálního plánu léčebné tělesné výchovy stanovuje fyzioterapeut na podkladě kineziologického rozboru a podle typu onemocnění. Pod vedením fyzioterapeuta jsou cviky pacientovi vysvětleny a předávány, dokud je sám plně neovládá.

Preview
Close